Úradná tabuľa ÚJD SR

3643-2022

č. konania: 3643-2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 27.10.2022

dátum aktualizácie: 31.10.2022

Prílohy:

3643-2022_SpravneKonanie_3643-2022_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 3643-2022 rev 00.pdf
3643-2022_UradnyList_8212_2022.pdf
3643-2022_R_Prerušenie_ 288_2022.pdf
3643-2022_SE_2022_036608-anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022