Úradná tabuľa ÚJD SR

3632-2023

č. konania: 3632-2023

č. rozhodnutia: 349/2023

účastník konania: N D B

dátum začiatku konania: 23.10.2023

dátum aktualizácie: 07.11.2023

Prílohy:

3632-2023_SpravneKonanie_3632-2023_3632-2023_Spravne_konanie_3632-2023_FoZ_SpK rev.01.pdf
3632-2023_3632-2023_Žiadosť.pdf
3632-2023_Rozhodnutie_349_2023_R_349_2023_NDB.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023