Úradná tabuľa ÚJD SR

3629-2023

č. konania: 3629-2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 19.10.2023

dátum aktualizácie: 25.10.2023

Prílohy:

3629-2023_SpravneKonanie_3629-2023_FoZ SpK_00_3629_2023_SE.pdf
3629-2023_Žiadosť_SE_3629_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023