Úradná tabuľa ÚJD SR

3622-2022

č. konania: 3622-2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 26.10.2022

dátum aktualizácie: 02.11.2022

Prílohy:

3622-2022_SpravneKonanie_3622-2022_Zverejňovanie informácií o SpK 3622-2022,rev.00, 02.11.2022.pdf
3622-2022_Žiadosť_anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022