Úradná tabuľa ÚJD SR

3614-2023

č. konania: 3614-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 20.10.2023

dátum aktualizácie: 23.10.2023

Prílohy:

3614-2023_SpravneKonanie_3614-2023_Formulár o zverejnení SpK 3614 rev. 00.pdf
3614-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_00082_012122_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023