Úradná tabuľa ÚJD SR

3612-2022

č. konania: 3612-2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 21.10.2022

dátum aktualizácie: 31.10.2022

Prílohy:

3612-2022_SpravneKonanie_3612-2022_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 3612-2022 rev 01.pdf
3612-2022_R_Prerušenie_289_2022.pdf
3612-2022_SE_2022_035997-anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022