Úradná tabuľa ÚJD SR

3606-2021

č. konania: 3606-2021

č. rozhodnutia: 376/2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 12.11.2021

dátum ukončenia konania: 28.12.2021

dátum aktualizácie: 27.12.2021

Prílohy:

3606-2021_SpravneKonanie_3606-2021_Zverejňovanie ukončenia SpK č. UJD SR 3606-2021rev02.pdf
3606-2021_Kópia žiadosti SE_2021_038295.pdf
3606-2021_Rozhodnutie_376_2021_R376_2021_UhMa_OnEv podpisane.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023