Úradná tabuľa ÚJD SR

36-2021

č. konania: 36-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 30.12.2020

dátum ukončenia konania: 15.03.2021

dátum aktualizácie: 18.10.2021

Prílohy:

36-2021_SpravneKonanie_36-2021_Formulár o zverejnení SPK UJD SR 36-2021 z 29. 03. 2021.002.pdf
36-2021_Žiadosť_anonymizovaná.pdf
36-2021_Rozhodnutie_46_2021_R046_2021_podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023