Úradná tabuľa ÚJD SR

3598-2023

č. konania: 3598-2023

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 11.10.2023

dátum aktualizácie: 30.10.2023

Prílohy:

3598-2023_SpravneKonanie_3598-2023_Formulár k SpK UJD SR č. 3598-2023 rev.00.pdf
3598-2023_L_8908_2023 Oznamenie o začati konania.pdf
3598-2023_Anonymizovaná žiadosť k spisu č. 3598-2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023