Úradná tabuľa ÚJD SR

3591-2023

č. konania: 3591-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 19.10.2023

dátum aktualizácie: 23.10.2023

Prílohy:

3591-2023_SpravneKonanie_3591-2023_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 3591-2023 rev 00.pdf
3591-2023_8709_2023_upovedomenie o začatí SpK.pdf
3591-2023_SE_00082_012943_2023-anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023