Úradná tabuľa ÚJD SR

3590-2023

č. konania: 3590-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 19.10.2023

dátum aktualizácie: 23.10.2023

Prílohy:

3590-2023_SpravneKonanie_3590-2023_Zv. inf. - Spis č. 3590-2023_rev. 00 z 23.10.2023.pdf
3590-2023_SE_00082_012537_2023_UJD_18.10.2023_anonymizov.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023