Úradná tabuľa ÚJD SR

3566-2023

č. konania: 3566-2023

č. rozhodnutia: 343/2023

účastník konania: VÚ 1606 Nováky

dátum začiatku konania: 13.10.2023

dátum aktualizácie: 02.11.2023

Prílohy:

3566-2023_SpravneKonanie_3566-2023_3566-2023_Spravne_konanie_3566-2023_FoZ_SpK rev.01.pdf
3566-2023_3566-2023_Žiadosť.pdf
3566-2023_Rozhodnutie_343_2023_R_343_2023_MO SR VÚ 1606.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023