Úradná tabuľa ÚJD SR

3552-2022

č. konania: 3552-2022

účastník konania: U. S. Steel Košice – Labortest

dátum začiatku konania: 17.10.2022

dátum aktualizácie: 25.10.2022

Prílohy:

3552-2022_SpravneKonanie_3552-2022_Formulár o zverejnení SpK 3552-2022 rev. 00 zo dňa 24.10.2022.pdf
3552-2022_ziadost1.pdf
3552-2022_ziadost2.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022