Úradná tabuľa ÚJD SR

3550-2023

č. konania: 3550-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 13.10.2023

dátum aktualizácie: 19.10.2023

Prílohy:

3550-2023_SpravneKonanie_3550-2023_Zverejnenie upovedomenia o začatí SpK 3550_2023rev00.pdf
3550-2023_UradnyList_8617_2023.pdf
3550-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_00082_012666_2023 UJD 13.10.2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023