Úradná tabuľa ÚJD SR

3549-2023

č. konania: 3549-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 13.10.2023

dátum aktualizácie: 17.10.2023

Prílohy:

3549-2023_SpravneKonanie_3549-2023_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 3549-2023 rev 00.pdf
3549-2023_8575_2023_upovedomenie o začatí SpK.pdf
3549-2023_SE_00082_012673_2023-anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023