Úradná tabuľa ÚJD SR

3538-2023

č. konania: 3538-2023

č. rozhodnutia: 404/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 12.10.2023

dátum aktualizácie: 01.12.2023

Prílohy:

3538-2023_SpravneKonanie_3538-2023_Formulár o zverejnení SpK 3538 rev. 02.pdf
3538-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_01548_012574_2023_Ďu.pdf
3538-2023_Rozhodnutie_404_2023_Rozhodnutie_404_2023.pdf

Aktualizácia: 01.12.2023