Úradná tabuľa ÚJD SR

3533-2023

č. konania: 3533-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 12.10.2023

dátum aktualizácie: 16.10.2023

Prílohy:

3533-2023_SpravneKonanie_3533-2023_Formulár o zverejnení SpK_ver00_Okt2023.pdf
3533-2023_An_SE_00082_011914_2023_UJD_28.09.2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023