Úradná tabuľa ÚJD SR

3532-2023

č. konania: 3532-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 12.10.2023

dátum aktualizácie: 17.10.2023

Prílohy:

3532-2023_SpravneKonanie_3532-2023_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 3532-2023 rev 00.pdf
3532-2023_8572_2023_upovedomenie o začatí SpK.pdf
3532-2023_SE_00082_012573_2023-anonymizovaná1.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023