Úradná tabuľa ÚJD SR

3531-2023

č. konania: 3531-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 12.10.2023

dátum aktualizácie: 29.11.2023

Prílohy:

3531-2023_SpravneKonanie_3531-2023_Formulár o zverejnení SpK 3531 rev. 01.pdf
3531-2023_Rozhodnutie_392_2023.pdf
3531-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_00082_012584_2023.pdf

Aktualizácia: 29.11.2023