Úradná tabuľa ÚJD SR

3509-2023

č. konania: 3509-2023

č. rozhodnutia: 379/2023

účastník konania: DMS

dátum začiatku konania: 10.10.2023

dátum aktualizácie: 22.11.2023

Prílohy:

3509-2023_SpravneKonanie_3509-2023_FoZ SpK0_01_3509_2023_DMS.pdf
3509-2023_Žiadosť_SpK_3509_2023_DMS.pdf
3509-2023_Rozhodnutie_379_2023_R č. 379_2023 ČJP.pdf

Aktualizácia: 22.11.2023