Úradná tabuľa ÚJD SR

3506-2023

č. konania: 3506-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 10.10.2023

dátum aktualizácie: 16.10.2023

Prílohy:

3506-2023_SpravneKonanie_3506-2023_Formulár o zverejnení SpK_ver00_Okt2023.pdf
3506-2023_An_SE_00082_011717_2023_UJD_09.10.2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023