Úradná tabuľa ÚJD SR

3487-2021

č. konania: 3487-2021

č. rozhodnutia: 345/2021

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 28.10.2021

dátum ukončenia konania: 07.12.2021

dátum aktualizácie: 17.02.2023

Prílohy:

3487-2021_SpravneKonanie_3487-2021_Formulár o zverejnení SpK 3487 ver.02.pdf
3487-2021_Anonymizovaná žiadosť SE_2021_039968_Ďu.pdf
3487-2021_Anonymizovaná žiadosť SE_2021_036563_Mc.pdf
3487-2021_Rozhodnutie_345_2021_R345_2021_JaBr_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 17.02.2023