Úradná tabuľa ÚJD SR

3471-2021

č. konania: 3471-2021

č. rozhodnutia: 314/2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 28.10.2021

dátum ukončenia konania: 25.11.2021

dátum aktualizácie: 24.11.2021

Prílohy:

3471-2021_SpravneKonanie_3471-2021_Formulár o zverejnení SpK 3471-2021 rev.01.pdf
3471-2021_List_1_2_AS_0100 v1.pdf
3471-2021_Rozhodnutie_314_2021_R314_2021_ZiMi.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022