Úradná tabuľa ÚJD SR

3467-2023

č. konania: 3467-2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 04.10.2023

dátum aktualizácie: 10.10.2023

Prílohy:

3467-2023_SpravneKonanie_3467-2023_Zverejňovanie informácií o SpK_3467-2023 rev.00 zo dňa 10.10.2023.pdf
3467-2023_Anonymizovaná žiadosť k SpK_3467-2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023