Úradná tabuľa ÚJD SR

3453-2021

č. konania: 3453-2021

č. rozhodnutia: 321/2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 21.10.2021

dátum ukončenia konania: 24.11.2021

dátum aktualizácie: 29.11.2021

Prílohy:

3453-2021_SpravneKonanie_3453-2021_FoZ SpK0_02_3453_2021_JAVYS.pdf
3453-2021_UJDSR3453_2021_anonymizovane.pdf
3453-2021_Rozhodnutie_321_2021_rozhodnutie 321_2021TSURAO.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022