Úradná tabuľa ÚJD SR

3452-2021

č. konania: 3452-2021

č. rozhodnutia: 320/2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 21.10.2021

dátum ukončenia konania: 24.11.2021

dátum aktualizácie: 29.11.2021

Prílohy:

3452-2021_SpravneKonanie_3452-2021_FoZ SpK0_02_3452_2021_JAVYS.pdf
3452-2021_UJDSR3452_2021_anonymizovane.pdf
3452-2021_Rozhodnutie_320_2021_rozhodnutie 320_2021A1.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022