Úradná tabuľa ÚJD SR

3447-2021

č. konania: 3447-2021

č. rozhodnutia: 369/2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 26.10.2021

dátum ukončenia konania: 23.12.2021

dátum aktualizácie: 22.12.2021

Prílohy:

3447-2021_SpravneKonanie_3447-2021_SPK 3447-2021 formulár rev. 03.pdf
3447-2021_SPK 3447-2021_žiadosť AN.pdf
3447-2021_Rozhodnutie_369_2021_R369_2021.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022