Úradná tabuľa ÚJD SR

3446-2021

č. konania: 3446-2021

č. rozhodnutia: 335/2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 25.10.2021

dátum ukončenia konania: 07.12.2021

dátum aktualizácie: 15.12.2021

Prílohy:

3446-2021_SpravneKonanie_3446-2021_3446-2021_Rev01.pdf
3446-2021_žiadosť 3446-2021.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022