Úradná tabuľa ÚJD SR

3445-2021

č. konania: 3445-2021

č. rozhodnutia: 334/2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 25.10.2021

dátum ukončenia konania: 07.12.2021

dátum aktualizácie: 15.12.2021

Prílohy:

3445-2021_SpravneKonanie_3445-2021_3445-2021_Rev01.pdf
3445-2021_žiadosť 3445-2021.pdf
3445-2021_Rozhodnutie_334_2021_RO334_2021_BoDa_SoAd.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023