Úradná tabuľa ÚJD SR

3441-2021

č. konania: 3441-2021

č. rozhodnutia: 386/2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 26.10.2021

dátum ukončenia konania: 03.01.2022

dátum aktualizácie: 03.01.2022

Prílohy:

3441-2021_SpravneKonanie_3441-2021_Formulár SpK 3441-2021_rev.02.pdf
3441-2021_list SE_2021_035700_PJ.002.pdf
3441-2021_Rozhodnutie_386_2021_R 386_2021_StFr_SmIm.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023