Úradná tabuľa ÚJD SR

3423-2022

č. konania: 3423-2022

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 03.10.2022

dátum aktualizácie: 13.10.2022

Prílohy:

3423-2022_SpravneKonanie_3423-2022_Formulár SpK 3423-2022_rev01.pdf
3423-2022_R_274_2022.pdf
3423-2022_žiadosť SE,a.s., anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022