Úradná tabuľa ÚJD SR

3411-2023

č. konania: 3411-2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 27.09.2023

dátum aktualizácie: 27.10.2023

Prílohy:

3411-2023_SpravneKonanie_3411-2023_v01_z 27102023_Formulár o zverejnení SpK 3411_2023.pdf
3411-2023_žiadosť 7945_2023 _spis UJD SR 3411_2023_anonymizovaná.pdf
3411-2023_Rozhodnutie_350_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023