Úradná tabuľa ÚJD SR

3408-2023

č. konania: 3408-2023

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 26.09.2023

dátum aktualizácie: 06.10.2023

Prílohy:

3408-2023_SpravneKonanie_3408-2023_Formulár k SpK UJD SR č. 3408-2023 rev.00.pdf
3408-2023_Anonymizovaná žiadosť k SpK 3408-2023.pdf
3408-2023_L_8090_2023 Oznámenie o začati SpK č. 3408-2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023