Úradná tabuľa ÚJD SR

3401-2022

č. konania: 3401-2022

č. rozhodnutia: 273/2022

účastník konania: DMS

dátum začiatku konania: 04.10.2022

dátum ukončenia konania: 31.10.2022

dátum aktualizácie: 02.11.2022

Prílohy:

3401-2022_SpravneKonanie_3401-2022_FoZ SpK0_02_3401_2022_DMS rev.2.pdf
3401-2022_Anonymizovana ziadost k SpK 3401-2022.pdf
3401-2022_Rozhodnutie_273_2022_Roz 273_2022 DMS.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022