Úradná tabuľa ÚJD SR

3399-2021

č. konania: 3399-2021

č. rozhodnutia: 329/2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 20.10.2021

dátum ukončenia konania: 01.12.2021

dátum aktualizácie: 01.12.2021

Prílohy:

3399-2021_SpravneKonanie_3399-2021_SPK 3399-2021 formulár 03.pdf
3399-2021_SPK 3399-2021_Ziadost AN.002.pdf
3399-2021_Rozhodnutie_329_2021_R329_2021_podpisane.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023