Úradná tabuľa ÚJD SR

3398-2021

č. konania: 3398-2021

č. rozhodnutia: 318/2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 20.10.2021

dátum ukončenia konania: 23.11.2021

dátum aktualizácie: 27.12.2021

Prílohy:

3398-2021_SpravneKonanie_3398-2021_Zverejňovanie ukončenia SpK č. UJD SR 3398-2021_rev02.pdf
3398-2021_Žiadosť_SE_2021_035874.pdf
3398-2021_Rozhodnutie_318_2021_R318_2021_UhMa_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022