Úradná tabuľa ÚJD SR

3386-2023

č. konania: 3386-2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 25.09.2023

dátum aktualizácie: 01.12.2023

Prílohy:

3386-2023_SpravneKonanie_3386-2023_v03 z 01122023_Aktualizácia priebehu SpK 3386_2023.pdf
3386-2023_anonym. žiadosť JAVYS, a. s._ev.č. 7876_2023 spis ÚJD SR 3386_2023.pdf

Aktualizácia: 01.12.2023