Úradná tabuľa ÚJD SR

3367-2023

č. konania: 3367-2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 21.09.2023

dátum aktualizácie: 04.10.2023

Prílohy:

3367-2023_SpravneKonanie_3367-2023_Formulár k SpK UJD SR č. 3367-2023 rev.00.pdf
3367-2023_L_8088_2023 Oznámenie o začatí konania.pdf
3367-2023_Anonymizovaná žiadosť k spisu 3367-2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023