Úradná tabuľa ÚJD SR

3364-2023

č. konania: 3364-2023

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 20.09.2023

dátum aktualizácie: 04.10.2023

Prílohy:

3364-2023_SpravneKonanie_3364-2023_Formulár k SpK UJD SR č. 3364-2023 rev.00.pdf
3364-2023_L_8087_2023 Oznámenie o začatí konania.pdf
3364-2023_Anonymizovaná žiadosť k spisu 3364-2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023