Úradná tabuľa ÚJD SR

3363-2021

č. konania: 3363-2021

č. rozhodnutia: 381/2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 18.10.2021

dátum ukončenia konania: 29.12.2021

dátum aktualizácie: 11.01.2022

Prílohy:

3363-2021_SpravneKonanie_3363-2021_Zverejňovanie informácií - SpK rev 01 č. UJD SR 3363-2021.pdf
3363-2021_SE_2021_035182 UJD 15.10.2021-anonymizovaná.pdf
3363-2021_Rozhodnutie_381_2021_R381_2021_GrOt.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023