Úradná tabuľa ÚJD SR

3362-2021

č. konania: 3362-2021

č. rozhodnutia: 347/2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 18.10.2021

dátum ukončenia konania: 28.12.2021

dátum aktualizácie: 29.12.2021

Prílohy:

3362-2021_SpravneKonanie_3362-2021_Formulár o zverejnení SpK 3362-2021 rev.05 ukončenie konania.pdf
3362-2021_Anonymizovaná žiadosť JAVYS.pdf
3362-2021_Oznámenie o začatí SpK 3362-2021 anonymizované.pdf
3362-2021_Rozhodnutie_347_2021_R347_2021 anonymizované.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023