Úradná tabuľa ÚJD SR

3341-2022

č. konania: 3341-2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 27.09.2022

dátum aktualizácie: 18.10.2022

Prílohy:

3341-2022_SpravneKonanie_3341-2022_Formulár o zverejnení SpK 3341-2022 rev. 00 zo dňa 18.10.2022.pdf
3341-2022_Ziadosť.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022