Úradná tabuľa ÚJD SR

3330-2022

č. konania: 3330-2022

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 23.09.2022

dátum aktualizácie: 22.11.2022

Prílohy:

3330-2022_SpravneKonanie_3330-2022_rev. 01 - Formulár o zverejnení SpK 3330-2022_ver11jan2022.pdf
3330-2022_R308_2022_UJD SR 3330-2022 .pdf
3330-2022_SE_2022_031829_k spisu 3330-2022.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022