Úradná tabuľa ÚJD SR

3329-2022

č. konania: 3329-2022

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 23.09.2022

dátum aktualizácie: 22.11.2022

Prílohy:

3329-2022_SpravneKonanie_3329-2022_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022 rev. 01.pdf
3329-2022_R306_2022_UJD SR 3329-2022 .pdf
3329-2022_žiadosť č. SE_2022_031824.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022