Úradná tabuľa ÚJD SR

3328-2022

č. konania: 3328-2022

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 23.09.2022

dátum aktualizácie: 28.09.2022

Prílohy:

3328-2022_SpravneKonanie_3328-2022_formular na zverejnenie SpK 3328-2022 rev. 00.pdf
3328-2022_Žiadosť SE anonymizovaná.pdf
3328-2022_Oznámenie o začati konania spis 3328-2022 .pdf

Aktualizácia: 24.11.2022