Úradná tabuľa ÚJD SR

3327-2022

č. konania: 3327-2022

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 23.09.2022

dátum aktualizácie: 28.09.2022

Prílohy:

3327-2022_SpravneKonanie_3327-2022_formular na zverejnenie SpK 3327-2022 rev. 00.pdf
3327-2022_Oznámenie o začatí konania spis 3327-2022.pdf
3327-2022_Žiadosť SE anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022