Úradná tabuľa ÚJD SR

3325-2023

č. konania: 3325-2023

č. rozhodnutia: R399/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 18.09.2023

dátum aktualizácie: 05.12.2023

Prílohy:

3325-2023_SpravneKonanie_3325-2023_Formulár o zverejnení SpK 3325-2023_rev. 04 z 05.12.2023.pdf
3325-2023_Žiadosť_SpK 3325-2023_anonymizovaná.002.pdf
3325-2023_Rozhodnutie_R399_2023_R399_2023.pdf

Aktualizácia: 05.12.2023