Úradná tabuľa ÚJD SR

3324-2021

č. konania: 3324-2021

č. rozhodnutia: 375/2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 13.10.2021

dátum ukončenia konania: 23.12.2021

dátum aktualizácie: 10.01.2022

Prílohy:

3324-2021_SpravneKonanie_3324-2021_Formulár o zverejnení SpK_ver02Jan2022.pdf
3324-2021_Anonymizovaná žiaodsť stavebníka List SE_2021_034948_11 10 2021.pdf
3324-2021_Rozhodnutie_375_2021_R_375_2021_MaPa.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023