Úradná tabuľa ÚJD SR

3321-2021

č. konania: 3321-2021

č. rozhodnutia: 325/2021

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 12.10.2021

dátum ukončenia konania: 30.11.2021

dátum aktualizácie: 22.12.2021

Prílohy:

3321-2021_SpravneKonanie_3321-2021_FoZ SpK_01_3321_2021_VUJE).pdf
3321-2021_Podanie_Vuje_3321_2021.pdf
3321-2021_Rozhodnutie_325_2021_R325_2021_SzVi_SmIm podpisane.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023