Úradná tabuľa ÚJD SR

3316-2021

č. konania: 3316-2021

č. rozhodnutia: 302/2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 07.10.2021

dátum ukončenia konania: 12.11.2021

dátum aktualizácie: 17.11.2021

Prílohy:

3316-2021_SpravneKonanie_3316-2021_FoZ SpK0_02_3316_2021_JAVYS rev 2.pdf
3316-2021_Anonymizovana ziadost k SpK 3316-2021.pdf
3316-2021_Rozhodnutie_302_2021_Roz302_2021 RU RAO.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022